Logo
Most Mondd Meg - Nyerj az Ezo.TV-vel!

Az Ezo.TV promóciós játéka. A televíziós adás alatt nyerhet is promóciós játékunkban. Mindenre van válaszunk. Közvetlenül beszélhet szakembereinkkel a nap 24-órájában. Adások:  2015. augusztus 1-31 között minden hétköznap a TV2 műsorán 9:40 és 10:40 között.

www.ezo.tv

AZ ADÁS ALATT JÁTSZHAT IS!
06 90 633 999
06 90 602 024
A nap 24 órájában elérhető

Hívás díja 485 Ft/perc | EZO.TV Kft. Info: 06 1 877 94 46

Általános Szerződési Feltételek

I. Az Ezo.TV tanácsadó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

II. A Most Mondd Meg – Nyerj az EZO TV-vel! Az Ezo.TV tanácsadó szolgáltatás promóciós játékműsora l Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

I. Az Ezo.TV tanácsadó szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

1. Az Ezo.TV tanácsadói szolgáltatás 

az EzoTV Magyarország Kft., 1012 Budapest, Márvány u. 17. (továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott telefonos jövendőmondási szolgáltatás (továbbiakban: Szolgáltatás) a Szolgáltató által a különböző médiafelületeken – többek között, de nem kizárólag az interneten, a nyomtatott és elektronikus sajtóban - meghirdetett emelt díjas telefonszám(ok) felhívásával vehető igénybe. A hívás bruttó díját a Szolgáltató minden esetben feltünteti a Szolgáltatás telefonszámával együtt.

2. A szolgáltatás leírása

A Szolgáltatás igénybevevője (továbbiakban: Fogyasztó) a Szolgáltató által meghirdetett emelt díjas telefonszám és mellék felhívásával éri el az általa kiválasztott tanácsadót. A Fogyasztó közvetlenül a tanácsadónak teheti fel azokat a kérdéseket, amelyekre választ vár, ill. kérhet bővebb és részletesebb elemzést/tájékoztatást a jövőjét vagy pillanatnyi élethelyzetét illetően. A telefonos jövendőmondási szolgáltatás a hét minden napján 0-24 órában elérhető. A tanácsadók rövid bemutatása megtalálható a Szolgáltató honlapján, a www.eso.tv oldalon.

A telefonhívás nem garantálja a kiválasztott tanácsadóhoz kapcsolást. A tanácsadóhoz nem kerülő hívások is számlázásra kerülnek.

3. A Szolgáltatás díja és telefonszáma

A Szolgáltatást Magyarországról a Fogyasztók emeltdíjas telefonszámokon érhetik el, mely hívások díja bruttó 485 Ft/perc. A Szolgáltatáshoz tartozó aktuális telefonszám(ok) és bruttó hívásdíj(ak) a médiafelületen olvashatóan feltüntetésre kerülnek.

A Szolgáltatás igénybevételével Fogyasztó vállalja, hogy annak költségeit kifizeti. A Szolgáltatás költsége a Fogyasztó telefonszámláján kerül kiszámlázásra, azt a Fogyasztó telefontársasága szedi be. A Szolgáltatást igénybe vevő Fogyasztó tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha telefonszámláját nem, vagy késedelmesen rendezi, a továbbiakban kizárható a Szolgáltatás igénybevételéből.

4. Fogyasztó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó tanácsadóokkal folytatott beszélgetését (a Szolgáltatást) rögzítse, a Szolgáltatás hangfelvételét:

       - bármilyen formában - ismételt sugárzást is lehetővé tevő módon – rögzítse;
       - a rögzített felvételeket nyilvánosságra hozza;
       - sokszorosítsa;
       - terjessze (akár promóciós célból is); és
       - bármilyen egyéb módon, területi, időbeli és felhasználási korlát nélkül felhasználja.

A Szolgáltató kizárólagosan jogosult a Szolgáltatással kapcsolatos valamennyi hangfelvétel kereskedelmi célú, másodlagos jellegű kereskedelmi hasznosítására. Az ebből a tevékenységből származó bevétel kizárólagosan a Szolgáltatót illeti meg.

Fogyasztót a fentiek vonatkozásában semmilyen ellenérték vagy költségtérítés nem illeti meg.

5. A Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal a tanácsadók által a Fogyasztókkal közölt jövőre vonatkozó kijelentések, tényállítások, tanácsok vagy egyéb információk tartalmáért. A Fogyasztó a Szolgáltatás igénybevétele során szerzett minden ilyen információt saját belátása szerint és saját felelősségére használ fel.

6. Szolgáltató nem ellenőrzi a Szolgáltatás nyújtása során elhangzott információkat. Szolgáltató nem felelős az elhangzottak igazságtartalmát, pontosságát, teljességét, biztonságát, időszerűségét, minőségét, megfelelőségét, jogszerűségét vagy alkalmazhatóságát illetően.

7. A Szolgáltatást csak azok a 18. életévüket betöltött nagykorú személyek vehetik igénybe, akik a magyar jogszabályok szerint maguk köthetnek szerződést vagy tehetnek más jognyilatkozatot.

8. Kizárólag a Fogyasztó felelőssége, hogy melyik tanácsadót választja és hogy az illető tanácsadó rendelkezik-e a Fogyasztó igényeinek megfelelő képzettséggel, képességgel és tapasztalatokkal.

9. A kiválasztott tanácsadó foglaltsága esetén - a hívás eredményessége érdekében - a Szolgáltató a hívást valamelyik szabad tanácsadóhoz kapcsolja. A weboldalon feltüntetett tanácsadó foglaltsága vagy elérhetősége tájékoztató jellegü, a telefonhívás során derül ki valójában ki szabad és ki nem.

10. A Szolgáltató nem garantálja, hogy a Fogyasztó által kiválasztott tanácsadó képes arra, hogy a Fogyasztó által keresett információt vagy kért tájékoztatást nyújtsa.

11. A tanácsadók nem a Szolgáltató alkalmazottai.

12. A Fogyasztó és a tanácsadó felelősek egyedül a kettejük között lezajlott beszélgetésért és kommunikációért. Az, hogy a Fogyasztó támaszkodik a tanácsadó által adott tanácsra és megbízik az általa adott információban, a Fogyasztó döntése. A Szolgáltató nem felelős semmilyen információért, amelyet a Fogyasztó kap.

13. Pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A Fogyasztó nem kérhet - sem közvetlenül sem írásban - tanácsot befektetési lehetőségekkel, értékpapírok vételével/eladásával, értékpapírok és befektetések elemezésével vagy értékelésével kapcsolatban.

14. Egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos információk.

A tanácsadó által nyújtott egészséggel kapcsolatos információk általánosak és kizárólag nevelő célzatúak. A Szolgáltató nem egészségügyi tanácsadási, kórházi vagy orvosi szolgáltatást nyújt. tanácsadóaink nem azért vannak, hogy betegségeket diagnosztizáljanak, kezelést nyújtsanak vagy gyógyszert írjanak fel. A Szolgáltatás igénybevételével a Fogyasztó vállalja, hogy semelyik előbbiekben felsorolt szolgáltatást nem kéri. Súlyos egészségügyi probléma esetén, kérem, keressen fel egészségügyi szakembert vagy a legközelebbi kórházat, rendelőintézetet.

15. A Szolgáltatás igénybe vétele a jelen Általános Szerződési Feltételek automatikus elfogadását jelenti.


A Szolgáltató jogosult arra, hogy a Fogyasztóval a későbbiekben felvegye a kapcsolatot, és a Fogyasztótól reklámozási célú hozzájárulást kérjen. A Szolgáltató a fogyasztó adatait a jelen pontban meghatározott célból, továbbá a szolgáltatás nyújtásának, a szolgáltatással összefüggő panaszok kivizsgálásának, igények érvényesítésének céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a szolgáltatást igénybe veszi, így a szerződés a Szolgáltató és a Fogyasztó között a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal létrejön.

A Szolgáltató az adatokat nem továbbítja harmadik személy részére. A Szolgáltató adatfeldolgozóként igénybe veszi a TeleMedia Első Magyar Telemarketing Szolgálat Kft.-t (székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 17-19.).

A Fogyasztó bármikor tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, és kérheti a tévesen szereplő adatai helyesbítését, a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével az adatok törlését. A Fogyasztó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival fordulhat a Szolgáltatóhoz, kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu) vizsgálatát, továbbá bírósághoz fordulhat. A jogérvényesítés módjától a Szolgáltató kérésre részletes tájékoztatást ad.

A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: 02597-0000.

16. A Fogyasztók az adataik előző pont szerinti felhasználására való hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják oly módon, hogy erről írásbeli nyilatkozatot küldenek "Robinson" jeligére az EsoTV Magyarország Kft. részére (1531 Budapest 126. PF. 66.).

17. Szolgáltató a Szolgáltatáshoz a hét minden napján, éjjel-nappal elérhető alapdíjas telefonos közönségszolgálatot biztosít a 06 1 877- 2509 telefonszámon, valamint az info@ezotv.hu email címen. A közönségszolgálati számon a Szolgáltatás nem vehető igénybe, az csak a Fogyasztók kérdéseinek és esetleges panaszainak fogadására szolgál.

18. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármikori felfüggesztésére vagy beszüntetésére, illetve jelen általános szerződési feltételek megváltoztatására.

19. Jelen ÁSZF-et a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani, s köteles a módosított változatot a Fogyasztók számára elérhetővé tenni.

20. Szolgáltató adatai A MostMonddMeg az EzoTV Magyarország Kft., 1012 Budapest, Márvány u. 17.

 

II. A Most Mondd Meg – Nyerj az EZO TV-vel! Az Ezo.TV tanácsadó szolgáltatás promóciós játékműsora l Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

 

A Most Mondd Meg - Nerj az Ezo.TV-vel, az EZO.TV tanácsadói szolgáltatás promóciós játéka.

Akik a Szolgáltatást annak televíziós műsorában megjelenő telefonszámon veszik igénybe, azok felteheti kérdéseiket a Szakértőknek, akiktől különböző témákban tanácsokat kérhetnek, majd részt vehetnek a televíziós promóciós játékban.

A televíziós adásban elhangzik egy kérdés is, melyet a tanácsot kérő betelefonáló megválaszolhat. Amennyiben ezt helyesen teszi meg az élő adásban, akkor előre meghatározott összegű pénznyereményt nyer, amely szerepel a képernyőn.

A stúdióba kapcsolt hívók kiválasztása a hívások beérkezésének időrendi sorrendjében történik olyan módon, hogy a később telefonáló nézőnek meg kell várnia az előtte levő, már vonalban lévő telefonálót, vagyis az adásba a leghosszabb ideje várakozó néző kerül bekapcsolásra.

A hívó hívásával igénybe veszi a szolgáltatást, de a stúdióba való bekapcsolást nem garantáljuk.

A hívó hívásakor egy tanácsadóhoz kerül, hogy feltehesse kérdését. Amennyiben szeretne játszani is a promóciós játékban, úgy a tanácsadó bekapcsolja őt a várakozási sorba.

 

A televíziós adás telefonszámai:

Magyarországról:

06 90 633 999

Bruttó hívásdíj: 485 Ft/perc

Szlovákiából:

0900 700 300

Bruttó hívásdíj: 2 EUR/perc

Romániából:

0903 760 878

Bruttó hívásdíj: 1,99 EUR/megkezdett perc

A stúdióba nem kerülő hívások és a várakozás időtartama is kiszámlázásra kerülnek.

A várakozással töltött időt adás után a hívó lebeszélheti a 06 1 877 94 55-ös alapdíjas számon arról a telefonszámról, amelyről az adást hívta.

A képernyőn látható nyeremények bruttó összegek. Az adókkal és járulékokkal csökkentett nettó nyereményt a Szolgáltató 30 napon belül átutalással fizeti meg a nyerteseknek.

Ügyfélszolgálat:

info@mostmonddmeg.hu

06 1 877 94 46

Szolgáltató adatai: Stage1 Kft., 1012 Budapest, Márvány u. 17.

MostMonddMeg.hu - Minden jog fenntartva 2012-2020 | A műsort gyártja és az oldalt üzemelteti: Stage1 Kft., 1012 Budapest, Márvány u. 17.

Logo